Přidej recenzi

Odpovědět: Celní řízení = cena dopravy

#7950

Vladimir Vysocina
Účastník

Dobrý den.

Moje zkušenost – koupil jsem stan.
Předpokládal jsem celní řízení a zaplacení DPH. Trvalo to více než měsíc a pak mi bylo vyměřeno i DPH z poštovného (které bylo zdarma) stanoveného na 1000,-Kč

Můj argument, že stan, který by byl díky poštovnému o 1000,- Kč dražší bych zcela jistě nekupoval, zapadl v komunikačním ruchu a tak jsem mávl rukou a zaplatil státu 220,- Kč více.
Stále si však myslím, že to není v pořádku. Zde je část komunikace s možným řešením:

Ustanovení čl. 139 IA stanoví, že poštovné vybírané za zboží zasílané poštou až na místo určení se s výjimkou dodatečných poštovních poplatků vybíraných na celním území Unie zahrnuje do celní hodnoty tohoto zboží.

A takto to vyřešila soudružka plukovnice:

Z výše citovaného ustanovení je zřejmé, že celní předpisy od data 1. 5. 2016 nepřipouštějí jinou možnost, než zahrnutí poštovného do celní hodnoty.
V případě, že poštovné není zahrnuto do ceny skutečně placené, nebo která má být skutečně zaplacena za doručovanou zásilku, pak musí být k této ceně přičteno.

. Toto ustanovení stanoví, že je-li doprava poskytována zdarma, nebo si ji zajišťuje kupující, vypočítají se náklady na dopravu, které mají být zahrnuty do celní hodnoty zboží, podle přepravních sazeb obvykle používaných pro stejný druh dopravy.

plk. Ing. Sylva Urbanová
ředitelka odboru 21 Celního
Generální ředitelství cel

Toto je realita a možné řešení:

1) Do základu pro vyměření cla, tzn. do celní hodnoty zboží se od 1.5.2016 zahrnuje poštovné a to v souvislosti s nabytím účinnosti PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, tzv. Implementačního aktu k celnímu kodexu Unie, dle čl.139. (viz příloha)
„Upozornění (případy, kdy je poštovné zdarma) v souvislosti se změnami celních předpisů od 1.5.2016 celní úřad od tohoto data nepovažuje za průkazné, že je poštovné zahrnuto v ceně zboží, pokud bude na předložených dokladech uvedeno např. Free shipping, Shipping 0 …a to ani v případech doložení platby částky uvedené v dokladech – objednávce, faktuře …( (budou akceptovány pouze dodací podmínky dle INCOTERMS potvrzující, že poštovné je v ceně zboží zahrnuto, případně údaj na dokladu, který tuto skutečnost jednoznačně potvrzuje, např. Shipping included). V případě, že nebude jednoznačně prokázáno, že poštovné je v ceně zboží zahrnuto, bude do celní hodnoty (v souladu s platnými předpisy) započítáno poštovné dle přepravních dokladů, případně poštovního tarifu. (informační linka celního úřadu – tel.257 019 256) .

Nevím jestli umíte informovat dodavatele aby takto osvěžil dodací podmínky, případně uváděl informaci na obalu. Bylo by to řešení do budoucna pro všechny

S pozdravem Vladimír