Přidej recenzi

PADĚLEK iphone 5s

Zvolené téma obsahuje celkem 4 odpovědi. Do diskuze (3 hlasy) se naposledy zapojil uživatel  Katka a poslední změna proběhla před 3 roky, 3 měsíců.

Prohlížíte 5 příspěvků - 1 z 5 (z 5 celkově)
 • Autor
  Reakce
 • #1887

  Pavel
  Uživatel

  Dobrý den,
  na tomhle webu jsem objevil diskuzi, která řeší stejný problém který mám já (viz přiložený soubor), kde se paní renata domáhá vracení svých peněz ekalováním sporu a to už na po 3.. mám stejný problém odeslal jsem vyrozumnění o padělku a že zboží bude zničeno a já nemám ani zboží ani peníze a jak vyzvednout zboží, ale ali chce další důkazy a já už si nevím rady jaké další dokumenty poslat!!!!!! DĚKUJI ZA JAKOUKOLI RADU
  tady přikladám vyrozumnění od ALI v angličtině a pro některé osekaná verze s google překladače…prosím o RADU!! děkuji

  Please do not reply to this email/message. This mailbox is not monitored and you will not receive a response.
  Please log into http://trade.aliexpress.com/issue/issueDetail.htm?issueId=60859759274465 to provide the evidence to AliExpress before the due date.
  Thank you for contacting AliExpress. I am sorry to hear that you are not satisfied with your order 70670617714465.

  According to the shipping information (tracking no. RB019545716SG, tracking website: 2015-11-24 00:00Communication with the addressee about the consignment being deposited in interim warehouse – asked to prove the value of the goods.latest status:http://new.17track.net), it is your local customs that hold this package and delayed the delivery. Normally it would be detained because:

  1. Certain required document is missing, such as invoice, import license or certification etc.;
  2. Penalty caused by wrong customs value;
  3. Violation of intellectual property rights or counterfeit products;
  4. Non-government institute detains the shipment;
  5. Against of your local regulations;
  6. Customs clearance delay.

  Please notice that it is the buyer’s duty to do normal customs clearance and pay the tax.
  Since our meditation is based on the detained reason, please confirm with your local customs and provide official documents from them or other evidence to clarify the exact detained reason within 7 days. If you failed to provide evidence to clarify the detained reason by due date,we will release the payment to the seller accordingly.
  P.S. If there’s any agreement reached with the seller before this case is closed, please let us know. Or AliExpress shall have the right to proceed to handle the Claim based on the evidence provided by both you and the seller.

  Your understanding and cooperation will be appreciated.

  Best regards,

  AliExpress Case Management Team

  Please note that when you cancel the claim, we will assume you agree to release the payment to the seller.

  CZ
  Prosím, neodpovídejte na tuto e-mailovou / zprávě. Tato schránka není monitorována, a nebudete obdržíte odpověď.

  Prosím, přihlaste se do http://trade.aliexpress.com/issue/issueDetail.htm?issueId=60859759274465 poskytnout důkazy aliexpress před datem splatnosti.

  Vážený Pavel Hlavatý,

  Děkuji vám za kontaktovat aliexpress. Je mi líto, když slyším, že nejste spokojeni s vaší objednávkou 70670617714465.

  . Podle informací, vodní doprava (sledování bez RB019545716SG, sledování internetové stránce: 2015-11-24 00: 00Communication s adresáta o zásilky je uloženo v přechodném skladu – vyzván, aby prokázal hodnotu stavu goods.latest: http: // new.17track.net), to je vaše místní zvyky, které drží tento balíček a opožděné dodávky. Za normálních okolností by to být zadrženi, protože:

  1. Některé požadovaný dokument chybí, jako je faktura, dovozní licence nebo osvědčení atd .;
  2. Penalty způsobené špatným celní hodnoty;
  3. Porušení práv duševního vlastnictví nebo padělaných výrobků;
  4. Non-vládní instituce zadrží zásilku;
  5. Proti vašich místních předpisů;
  6. Celní odbavení zpoždění.

  Upozorňujeme, že se jedná o kupujícího povinnost dělat normální celní odbavení a zaplatit daň.
  Vzhledem k tomu, naše meditace je založen na zadržené proto, prosím, potvrďte s vašimi místními zvyky a oficiální dokumenty z nich nebo jiný důkaz, aby objasnili přesnou zajištěného důvodu do 7 dnů. Pokud se vám nepodařilo doložit vyjasnit zadrženou důvod podle termínu, budeme uvolnit platbu prodávajícímu obdobně.
  P.S. Pokud existuje nějaká dohoda s prodávajícím, než tento případ je uzavřen, dejte nám prosím vědět. Nebo aliexpress bude mít právo postupovat vyřídit reklamaci na základě důkazů předložených vás i prodávajícího.

  Vaše porozumění a spolupráce ocení.

  S pozdravem,

  Aliexpress Case manažerský tým

  Vezměte prosím na vědomí, že při zrušení tvrzení, budeme předpokládat, že jste se dohodly na uvolnění platby vůči prodávajícímu.

  Attachments:

  #1890

  Iveta
  Klíčník

  Dobrý den,
  možná by bylo dobré tento příspěvek dát k vláknu paní Renaty – nejenže je to totožný případ, ale mohla by se Vám ozvat i paní Renata, jak dále postupovala a jak dopadla.

  #1907

  Katka
  Uživatel

  Nám zabavili na celnici scholly. Ali nám uznal spor téměř ihned. Jen jsme jim poslali dopis z celnice. Toť vše. A asi 2 dny od uznání byly peníze zpět na účtě.

  #1908

  Pavel
  Uživatel

  Dobrý den, jaký přesně dopis? Byl napsaný v českém jazyce nebo v angličtině? 🙂 Děkuji za odpověď

  #1909

  Katka
  Uživatel

  Ten co posílá Česká pošta, když oznamuje o zadržení padělku. Nám přišel asi 3 stránkový. Tak jsem naskenovala první stranu, kde se píše o zadržení padělku a jak to je poslala ALI. Normálně v ČJ, ať si to případně přeloží..A evidentně jim to stačilo.

Prohlížíte 5 příspěvků - 1 z 5 (z 5 celkově)

Pro reakci na tento článek se musíte přihlásit.